Zamówienia publiczne


OGŁOSZENIE


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego

w Warszawie ul. Ciasna 13

ogłasza konkurs ofert na

„Najem pomieszczeń i wyposażenia kuchni oraz prowadzenie stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie”

na rok szkolny 2017/2018

   do pobrania:

 REGULAMIN KONKURSU

Oferta - zał. nr 2 do regulaminu

REGULAMIN KONKURSU OFERT_2017

Wykaz wyposażenia -zał.nr 1_regulamin
Ogłoszenie o zamówieniu


Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego, mieszczącej się przy ul. Ciasnej 13 w Warszawie.

Numer ogłoszenia: 257419 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa energii cieplnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - informacje

Zawiadomienie o unieważnieniu_postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu

 

Dystrybucja i dostawa energii cieplnej dla Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego, mieszczącej się przy ul. Ciasnej 13 w Warszawie.

Numer ogłoszenia: 248363 - 2014


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja warunków zamówienia

Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania