Zapisy do szkoły

 

Dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 158 zapraszają do współpracy
w tworzeniu bezpiecznej, mądrej i przyjaznej wszystkim dzieciom szkoły.

Nasza szkoła zapewnia:
 • kameralną atmosferę i indywidualne podejście do ucznia;
 • wysoko wykwalifikowaną i sympatyczną kadrę pedagogiczną;
 • opiekę nad dziećmi od godz. 7:00 do 18:00;
 • opiekę i pomoc medyczną pielęgniarki szkolnej;
 • w oddziałach sportowych profesjonalne szkolenie w dyscyplinach: pływanie i piłka nożna;
 • atrakcyjne szkolne imprezy: tematyczne apele, uroczystości, bale, dyskoteki, konkursy;
 • ciekawe wyjścia pozaszkolne i wycieczki:  wyjścia do teatru, kina oraz na koncerty i lekcje muzealne;
 • zajęcia profilaktyczne z psychologiem, strażą miejską, policją;
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych -  kół zainteresowań i zajęć wyrównawczych;
 • nowoczesne nauczanie języka angielskiego z wykorzystaniem multimediów;
 • wyposażone w atrakcyjne środki dydaktyczne sale lekcyjne;
 • dla najmłodszych odpowiednie miejsce do wypoczynku i relaksu oraz łazienki  przystosowane do potrzeb maluchów;
 • smaczne i zdrowe obiady.    

znaczek_smiejaczek.gif

Rodzicu, wybierz szkołę przyjazną swojemu dziecku!

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Szkoła Podstawowa nr 158 prowadzi oddziały ogólne
  i oddziały o profilu sportowym: pływanie na poziomie kl. I – III i IV – VI.
 • Kandydaci do klas sportowych przystępują do testu sprawności fizycznej.
 • Szczegółowe terminy związane z rekrutacją znajdują się w „Harmonogramie rekrutacji”,
  dla każdego z planowanych do utworzenia odddziałów.


PLANOWANE ODDZIAŁY NA ROK SZKOL. 2012/2013