facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

O godzinie dwunastej delegacje klas 4-7 wraz z opiekunami oraz grupą harcerzy udały się pod pomnik Jana Kilińskiego, aby złożyć kwiaty oraz oddać cześć naszemu patronowi. Towarzyszyli im też przybyli przyjaciele szkoły oraz byli pracownicy.
O godzinie trzynastej rozpoczęła się główna część uroczystości jubileuszowych, na które przybyło wielu znamienitych gości.

obchody 60-lecia  obchody 60-lecia  obchody 60-lecia  obchody 60-lecia

Wśród nich znaleźli się:
pan Krzysztof Czubaszek – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy,
pan Tomasz Mencina – Burmistrz Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy,
pan Rafał Trzaskowski – poseł do Europarlamentu Europejskiego VII kadencji,
pan Łukasz Kasprzak – Naczelnik Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich,
pani Agata Kazimierczuk – przedstawiciel Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Śródmieście,
pani Anna Gawałkiewicz – Dyrektor Centrum Pomocy Społecznej,
pani Ewa Bielińska – Prezes Oddziału ZNP Warszawa Śródmieście,
pani Izabella Kraszewska – wieloletni Dyrektor Szkoły,
pani Bernadetta Neuman-Kochańska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Muranów”,
pani Alicja Brywczyńska – przedstawiciel Rady Rodziców,
pan Paweł Olczak – Wice Prezes MKS POLONIA,
pan Piotr Piotrowski – przedstawiciel Uczniowskiego Klubu Pływackiego POLONIA,
pani Beata Chyz-Banek - Zastępca Dyrektora Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"
pani Anna Nowińska – Kierownik Ogniska „Starówka” oraz
pan Michał Żebrowski - aktor, absolwent naszej szkoły.

Specjalne podziękowania otrzymali przedstawiciele Rady Rodziców, bez których pracy i pomocy nasza szkoła nigdy nie byłaby w miejscu, w którym znajduje się obecnie. Wyróżnienia w imieniu Rady Rodziców odebrali jej przedstawiciele: pani Alicja Brywczyńska, pan Tomasz Cioth oraz pani Katarzyna Stamatel.
Po wręczeniu wyróżnień nasi czcigodni goście obejrzeli film, opowiadający o historii naszej szkoły, zarówno tej dawnej, jak i tej mniej odległej. Druga część uroczystości obejmowała występ artystyczny naszych wspaniały uczniów, którzy pokazali, iż pomimo swych lat, potrafią ciężko pracować i mają ogromny potencjał artystyczny. Przedstawienie obrazujące historię szkoły wzbudziło wiele wspomnień oraz uśmiechów, za co aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Gdy część artystyczna dobiegła końca, wszyscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych udali się na poczęstunek do naszej nowo otwartej świetlicy, gdzie mieli okazję do sentymentalnych spotkań i wzruszeń.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony