facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

Konkursy

Zapraszamy dzieci z klas 0-3 do wzięcia udziału w konkursie promującym bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiednie wykorzystanie urządzeń komputerowych. 

Konkurs ma zasięg szkolny, przewidziane są nagrody i dyplomy na poziomie każdej grupy wiekowej. 

Prace konkursowe - plakat, należy wykonać wyłącznie z wykorzystaniem technik informatycznych - znanych dziecku programów (Paint, Word).

Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus
Dnia 13 kwietnia 2018 r. o g. 10.00 odbędzie się w naszej szkole Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus. Zgłoszenia do 15 marca 2018 r. do nauczycieli j.ang. Koszt uczestnictwa 10 zł. Testy są przygotowane w ten sposób, aby każdy uczeń bez pospiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Zapraszamy do skorzystania z okazji uczestnictwa w testach językowych OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES-LINGUA.PLUS
z języka angielskiego. Jest to fantastyczna okazja, która poprzez ducha olimpijskiej rywalizacji stanie się sposobem podnoszenia językowych umiejętności uczniów!
Zapraszają nauczyciele j. angielskiego!!!

 

Zapraszamy uczniów klas 2 i 3 do udziału w konkursie z języka angielskiego.

Konkurs ma na celu sprawdzenie znajomości angielskiego alfabetu.

Każdy uczestnik weźmie udział w 4 konkurencjach:
1. Znajomość alfabetu.
2. Zapisywanie przeliterowanych słów
3. Literowanie zapisanych słów
4. Literowanie usłyszanych słów

Konkurs odbędzie się 12 kwietnia 2018 r.
Zgłoszenia przyjmują nauczyciele j.angielskiego do 28 marca 2018 r.

Regulamin oraz lista słów TUTAJ

 

    W olimpiadzie biorą udział chętni uczniowie kl. 7a, 7b, 7c.
    Zapisy u nauczyciela fizyki.
    Udział w olimpiadzie jest płatny. Koszt to 8,50 zł.
    Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.

 

 

Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie zaprasza uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pt.:

"Pocztówki z Warszawy w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

organizowanym pod honorowym patronatem: Mazowieckiego Kuratora Oświaty i
Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Chcielibyśmy, aby młodzi miłośnicy fotografowania pokazali to, co dla nich w Warszawie jest ważne i piękne.

Zapraszam uczniów klas IV – VII do udziału w VIII Warszawskim Konkursie Historyczno – Literackim
II wojna światowa i Powstanie Warszawskie w dziejach mojej rodziny i przyjaciół

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy konkursowej.
1. Praca powinna zawierać literacki opis (w formie opowiadania, pamiętnika, listów, wywiadu, wspomnień itp.) dziejów członka rodziny lub osoby bliskiej rodzinie uczestnika konkursu, związanych z przeżyciami w czasie II wojny światowej i Powstania Warszawskiego.
2. Praca może być wzbogacona graficznym wizerunkiem opisywanych wydarzeń. Nie wolno wklejać do pracy zdjęć i rysunków wyciętych z książek lub innych publikacji. Można jedynie uzupełnić pracę własnoręcznie zrobionym zdjęciem, kopią rysunku lub zdjęcia.
3. Dopuszczalna jest pomoc członków rodzin uczestników konkursu.
4. Pracę dostarczamy w wersji papierowej i elektronicznej (zapis na płycie CD)

Szczegółowe informacje u nauczyciela historii.
Do każdej pracy musi być załączona zgoda publikację (do odbioru u nauczyciela historii)
Pracę przynosimy do nauczyciela historii p. Izabeli Walickiej w terminie do 6 kwietnia 2018 roku.

 

Konkurs jest adresowany do uczniów klas V -VII szkół podstawowych.
1. Konkurs polega na opracowaniu przez ucznia szkoły podstawowej plakatu ilustrującego wybrany przez niego zawód. Plakat należy wykonać w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np. kolaż, wydzieranka, papieroplastyka). Każda praca powinna być opisana wg. schematu: tytuł pracy, imię i nazwisko autora.
2. I etap konkursu: Eliminacje szkolne. Prace należy składać do 01.03.2018 r. Jedna szkoła może zgłosić co najwyżej dwie prace konkursowe.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!

 

1. Uczestnicy - uczniowie klas VII
2. Termin - 23 marca 2018r
3. Zakres tematyczny:
W pytaniach wykorzystano treści geograficzne zawarte w podstawie programowej nauczania przyrody w klasach IV-VI.
Podstawy geografii.
Środowisko przyrodnicze Polski.
Krainy geograficzne Polski.
Morze Bałtyckie.
Orientacja na mapie Polski.
Ogólna wiedza o Europie.
4. Forma Olimpiady:
Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
5. Udział jest płatny i wynosi 9 zł od uczestnika. Wpłaty należy dokonać do nauczyciela geografii (Marek Kowalczyk) do dnia 20 lutego 2018 r.

 

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wraz z SP 322 organizuje konkurs "Warszawa dama w biało-czerwonej sukni" dla kl. 1-7.

Konkurs ma 3 kategorie:
1. plastyczna 
2. fotograficzna
3. literacka

Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).

Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.tpw.org.pl/index.php/varsavianistyczna-szkola.html
oraz w bibliotece.

Zapraszamy uczniów klas V do wzięcia udziału w XIII edycji Miejskiego Konkursu Polonistycznego Znam mitologię.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych szkół podstawowych.
Uczniowie przystępujący do konkursu powinni wykazać się znajomością mitów i legend starożytnych Greków w zakresie wymaganym przez program oraz nieco rozszerzonym. Powinni również zaprezentować wiedzę i umiejętności świadczące o zainteresowaniach kulturą antyku.
Uczniowie biorący udział w Konkursie Polonistycznym Znam mitologię winni znać następujące pozycje:
Ø Jan Parandowski "Mitologia"
Ø Wanda Markowska "Mity Greków i Rzymian"

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
I etap (organizowany na terenie SP158) – do 23 marca (wtorek)
II etap (miejski) – 20 kwietnia 2018 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.
Zgłoszenia uczestników przyjmują nauczyciele języka polskiego do 13 lutego 2018 r.
Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy.
Nauczyciele języka polskiego

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony