facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

Towarzystwo Przyjaciół Warszawy wraz z SP 322 organizuje konkurs "Warszawa dama w biało-czerwonej sukni" dla kl. 1-7.

Konkurs ma 3 kategorie:
1. plastyczna 
2. fotograficzna
3. literacka

Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).

Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.tpw.org.pl/index.php/varsavianistyczna-szkola.html
oraz w bibliotece.

KATEGORIE:
1. plastyczna
- kl.4-7: prace wykonane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia związane z
walkami Polaków o odzyskanie niepodległości lub miejsca związane z tymi wydarzeniami
- kl. 1-3: prace wykonane na konkurs mają przedstawiać postać Syrenki
Warszawskiej widzianej oczami dziecka, w różnych miejscach, sytuacjach
- technika dowolna płaska
- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* estetyka wykonanej pracy
* samodzielność wykonania
* czytelność i komunikatywność dla odbiorcy
* inwencja twórcza.

2. fotograficzna:
- miejsca i pomniki Warszawy związane z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości
- uczestnik konkursu może wykonać:
* 1 cykl składający się z 5 zdjęć
* 1 – 3 zdjęć pojedynczych
- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne w formacie 13x18 lub 18x24
- zdjęcia wykonane na Konkurs nie mogą być obrobione cyfrowo
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* oryginalność w ujęciu fotografowanego obiektu.

3. literacka:
- konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wiersza o tematyce związanej
z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości
- opracowaniu scenariusza uroczystości upamiętniającej 100 lecie odzyskania
niepodległości przez Polskę
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* ogólny wyraz artystyczny
* w przypadku scenariusza oceniany będzie dobór materiałów oraz pomysłowość autora

Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).

Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.tpw.org.pl/index.php/varsavianistyczna-szkola.html
oraz w bibliotece.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony