facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

Zespół Szkół Fototechnicznych w Warszawie zaprasza uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym pt.:

"Pocztówki z Warszawy w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę”

organizowanym pod honorowym patronatem: Mazowieckiego Kuratora Oświaty i
Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Chcielibyśmy, aby młodzi miłośnicy fotografowania pokazali to, co dla nich w Warszawie jest ważne i piękne.

UCZESTNICY KONKURSU
1. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych
z województwa mazowieckiego w wieku 10-16 lat.
2. Uczestnikami konkursu stają się autorzy nadesłanych cykli fotografii.
3. Autorem cyklu fotografii może być tylko jedna osoba.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
2. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie serię zdjęć składającą się z 3 fotografii, związanych ściśle z tematem konkursu.
3. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia wykonane różnymi technikami fotograficznymi, a także z zastosowaniem technik komputerowych (graficznych).
4. Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi w 2 wersjach, jako:
• wydruk fotogramów o wielkości 13 cm x18 cm lub większej (każde zdjęcie), podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika,
• plik ze zdjęciami zapisany na nośniku elektronicznym (np. płycie CD/DVD)
w formacie JPEG, minimalna rozdzielczość 150 ppi dla formatu zdjęcia 40x50cm (UWAGA: nie należy zmniejszać plików wyjściowych!).
5. Wydruki zdjęć oraz nośnik elektroniczny należy przesłać lub dostarczyć do organizatora konkursu (Zespół Szkół Fototechnicznych, 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 2018 r. Prace nadesłane lub dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
6. Do zdjęć i nośnika elektronicznego należy dołączyć kartę informacyjną (załącznik Nr 1) zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową (10-13 lat lub 14-16 lat), adres szkoły z kodem i numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna szkolnego koła fotograficznego/artystycznego (jeżeli dotyczy), opis miejsc prezentowanych na zdjęciach, numer telefonu uczestnika, oświadczenie o samodzielnym wykonaniu zdjęć i zgodę na ich przetwarzanie i publikowanie.
7. Jury nie będzie oceniać prac niespełniających warunków podanych w regulaminie.

Więcej informacji na stronie organizatora:
http://fotospokojna.com/xvi-konkurs-fotograficzny-dla-uczniow-szkol-podstawowych-i-oddzialow-gimnazjalnych/
lub w bibliotece.

Prace oraz załączniki można przynieść również do biblioteki do 8 marca.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony