facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

 • 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg

Rok szkolny 2018/2019

 

I.  VII Warszawski Konkurs Tak żyć, jak żyłem, warto było - Józef Piłsudski -  dla kl. 0-8:   do 21 grudnia 2018 r.

 1. Zadanie dla kl. 0

Wykonaj laurkę dla Marszałka i/lub jego legionistów, którą podziękujesz za ich walkę o niepodległą Polskę. Forma pracy oraz technika wykonania dowolna. ( Praca musi być w pełni samodzielna).

2. Zadanie dla kl. 1-3

Zaprojektuj znaczek pocztowy nawiązujący do wydarzeń z okresu II Rzeczypospolitej. Technika wykonania pracy dowolna. Projekt wykonaj w formacie od A5 -do A3.

3. Zadanie dla kl. 4-8

Zaprojektuj i wykonaj biżuterię patriotyczną dla uczczenia 100- rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:

 • strona merytoryczna,
 • zamysł twórczy,
 • wybór zakresu tematycznego,
 • technika wykonania i estetyka,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • oryginalność pomysłu,
 • walory artystyczne.

II. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników -  dla kl. 1-8:   do 16 stycznia 2019 r.

 

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych: kl. 1-4; kl. 5-8.

Zadaniem uczestników jest przeczytanie 6 wybranych z listy książek i rozwiązanie w domu 6 testów do tych książek na minimum 80%.

Po zgodę rodziców i testy zgłaszamy się do biblioteki szkolnej.

Termin oddania testów - 16 stycznia 2019 r.

Regulamin konkursu:
http://wielka-liga.pl/regulamin/


III. Międzyszkolny konkurs fotograficzny MOJA NIEPODLEGŁOŚĆ -  dla kl. 1-8:   do 5 października 2018 r.

 

Na konkurs organizowany przez SP 214 wysłaliśmy 8 prac:

1. Jakub Czeremuszkin kl. 7B Cytadela

2. Piotr Terlecki kl.1B Pomnik Marii Konopnickiej

3. Stefan Wardzyński kl. 3A Mój Powstaniec z karabinem

4. Zofia Zalewska kl. 3A Zosia i Krzyś śladami Generała Piłsudskiego

5. Sebastian Ostrowicz-Barów kl. 2A Pamiętamy o Niepodległej

6. Maciej Kollwitz kl. 6C Wojna widziana oczami ludzi

7. Adam Litwiniak kl. 5D Obrońca Warszawy

8. Robert Paczyński kl. 4E Gotowi by bronić

 

Rok szkolny 2017/2018

 

I. Szkolne Mistrzostwa Szybkiego Czytania ze zrozumieniem dla kl. 2-7:   zapisy do 18 maja 2018 r.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:

Kl. 2
I miejsce - Łukasiewicz Małgosia
II miejsce - Sowa Nikodem
III miejsce - Falis Iga

Kl. 3
I miejsce - Jatkowski Dawid kl. 3A
II miejsce - Popławski Maciej kl. 3B
III miejsce - Batory Helena kl. 3C

kl. 4
I miejsce - Zwolak Jakub 4D
II miejsce - Kawka Magdalena 4B
III miejsce - Żmijewski Aleksander 4D

kl. 5
I miejsce - Sowa Bruno 5B
II miejsce - Stawicki Filip 5B
III miejsce - Drużbicki Jan 5C

kl. 6
I miejsce -  Stefan Wlazeł 6B
II miejsce - Filip Tapert 6A
III miejsce - Maciej Olewniczak 6B

kl. 7
I miejsce Pola Wolska 7B
II miejsce - Stanisław Kozłowski 7B
III miejsce Natalia Gajcy 7B


II. Szkolny Turniej PENTAGO -  dla kl. 1-7:   10 - 25 maja 2018 r.

Gramy podczas przerw. Zwycięża uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów!

I miejsce - Bartosz Malus kl. 3C

II miejsce - Marianna Wyrzykowska kl. 5D

III miejsce - Nikodem Sowa kl. 2A


III.  X Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości: Witaj majowa jutrzenko-  dla kl. 1-7:   do 7 kwietnia 2018 r.

Udział wzięli:

kl. 1-3:

 1. Mikołaj Ostałowski 3A
 2. Daniel Runo 3A
 3. Marcel Napłoszek 3C

kl. 4-7:

 1. Aleksander Yankilevich 4D
 2. Maria Werner-Malento 5A

Żadna osoba nie zakwalifikowała się do finału.

 


IV. VIII edycja konkursu fotograficzno-recytatorskiego Czytam, więc jestem -  dla kl. 1-7:   do 5 kwietnia 2018 r.

Do SP 139 na przesłuchania pojechali: Filip Tapert i Maria Kucharczyk z 6A.

Filip zdobył wyróżnienie!

 


V. Szkolny Turniej Szachowy -  dla kl. 1-7:   od 21 marca do 15 czerwca 2018 r.

 


VI. Konkurs Towarzystwa Przyjaciół Warszawy: Warszawa - dama w biało-czerwonej sukni -  dla kl. 1-7:   20 marca 2018 r.

KATEGORIA PLASTYCZNA

- kl. 4-7: prace wykonane na konkurs mają przedstawiać wydarzenia związane z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości lub miejsca związane z tymi wydarzeniami

- kl. 1-3: prace wykonane na konkurs mają przedstawiać postać Syrenki Warszawskiej widzianej oczami dziecka, w różnych miejscach, sytuacjach
- technika dowolna płaska
- prace powinny być wykonane w formacie A4 lub A3 i oprawione passepartout
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* estetyka wykonanej pracy
* samodzielność wykonania
* czytelność i komunikatywność dla odbiorcy
* inwencja twórcza.
Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.
Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).

Prace przekazane do drugiego etapu:

kl. 1-3

 1. Piotr Tarasiewicz 3C
 2. Maja Bieniecka 3C
 3. Franek Potrzebowski 3C
 4. Mateusz Bukowski 3C
 5. Marcel Napłoszek 3C

kl. 4-7

 1. Natalia Juszczyk kl. 5B


KATEGORIA FOTOGRAFICZNA


-
miejsca i pomniki Warszawy związane z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości

- uczestnik konkursu może wykonać:
* 1 cykl składający się z 5 zdjęć
* 1 – 3 zdjęć pojedynczych

- zdjęcia mogą być czarno-białe lub barwne w formacie 13x18 lub 18x24
- zdjęcia wykonane na Konkurs nie mogą być obrobione cyfrowo
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* oryginalność w ujęciu fotografowanego obiektu.
Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).
Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.

Prace przekazane do drugiego etapu:

 1. Marianna Wyrzykowska 5D
 2. Maria Werner-Malento 5D
 3. Bartłomiej Należyty 5B


KATEGORIA LITERACKA

- konkurs polega na napisaniu opowiadania lub wiersza o tematyce związanej z walkami Polaków o odzyskanie niepodległości
- opracowaniu scenariusza uroczystości upamiętniającej 100. lecie odzyskania niepodległości przez Polskę
- kryteria oceny:
* zgodność z tematem
* ogólny wyraz artystyczny
* w przypadku scenariusza oceniany będzie dobór materiałów oraz pomysłowość autora

Do każdej pracy musi być załączona zgoda i oświadczenie rodziców (do odbioru w bibliotece).

Prace przynosimy do biblioteki, w terminie do 20 marca 2018 r.
W tej kategorii uczniowie nie dostarczyli żadnej pracy.

Żadna z prac nie zdobyła uznania komisji.

 


VII. Szkolny Turniej Warcabowy -  dla kl. 1-7:   12 lutego - 19 marca 2018 r.

 Wyniki:

kl. 1-3

 1. Nikodem Sowa 2A
 2. Antoni Maksimczuk 1A
 3. Michał Szymanik 2A

kl. 4-5

 1. Olek Orełko 4D
 2. Jan Klimczewski 5D

kl. 6-7

 1. Krystian Kopeć 6A.


VIII. VI Warszawski Konkurs Tak żyć, jak żyłem, warto było... Józef Piłsudski - dla kl. 1-7:   20 grudnia 2017 r.

 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują między innymi: Wojewoda Mazowiecki, Mazowiecki Kurator Oświaty, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 2. Organizatorem konkursu jest LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Kowelska 1.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.
 4. I etap konkursu - szkolny - uczniowie indywidualnie wykonują prace. Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje do II etapu do pięciu najlepszych prac z jednej szkoły i przesyła je wraz z protokołem na adres organizatora.
 5. Forma i wykonanie prac konkursowych.

 Szkoły podstawowe - klasy 1-3:

Zaprojektuj zakładkę do książki związaną z życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zachowaj proporcje właściwe dla zakładek, czyli może być np.: do książki formatu A4 ale nie może to być format A4. Może też mieć fantazyjne kształty, mile widziane prace trójwymiarowe, kolaże, bo takie zakładki też można spotkać.

 Szkoły podstawowe - klasy 4-7:

Zaprojektuj znaczek upamiętniający 100- rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Projekt wykonaj w formacie od A5 do A3., techniką komputerową , kolażu, malowania, rysunki itp.

musi zawierać:

 • napis Poczta Polska,
 • cenę
 • ewentualnie symbol np.: A,
 • odpowiednie obramowanie czyli ząbki.

Termin oddawania prac – do 20 grudnia 2017 r. (biblioteka szkolna).

 


 IX. Konkurs recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej - dla kl. 4-7:   10 listopada 2017 r.  

I miejsce - Aleksander Yankilevich z kl. 4D

II miejsce - Zofia Kuich z kl. 7A

III miejsce - Maria Werner-Malento z kl. 5A

Wyróżnienia:

Bartosz Gałkowski z kl. 5D

Marianna Sidor z kl. 5A

Julia Ślińska z kl. 7A

 


 X. Konkurs "Nowe przygody znanych bohaterów książkowych" - dla kl. 1-7:  do 6 listopada 2017 r. 

Klasy 1-3:

I miejsce - Maria Artymowska kl. 3C

II miejsce - Jeremi Patucha kl. 2A

Klasy 4-7

I miejsce - Anna Kalisz kl. 6B

II miejsce - Stanisław Patucha kl. 4B

 


 XI.  Szkolny Konkurs Pięknego Czytania - dla kl. 4-7: eliminacje klasowe do 6 października 2017 r. Finał 12 października 2017 r.

Konkurs dla kl. 4-5 odbył się na drugiej lekcji w sali gimnastycznej. Jury wydało następujący werdykt:

I miejsce – Krzysztof Polkowski z kl. 5B – zdobył maksymalną ilość punktów!

II miejsce – Jakub Zwolak z kl. 4D

III miejsce – Tomasz Wyrzykowski z kl. 5D.

Zwycięzcy kl. 6-7 czytali podczas czwartej lekcji w holu drugiego piętra. Wśród nich komisja wytypowała:

I miejsce – Zosia Kuich z kl. 7A

II miejsce – Maria Kucharczyk z kl. 6A

III miejsce – Stefan Wlazeł z kl. 6B.

 


 XII.  Konkurs na zabawną instrukcję, jak trafić do biblioteki szkolnej - dla kl. 1-7: do 30 września 2017 r. 

Biblioteka szkolna przeprowadziła się w inne miejsce. Jak do niej trafić? Napisz instrukcję z poczuciem humoru lub narysuj.

Prace przyjmuję do 30 września 2017 r.

 


 XIII.  Konkurs na systematycznego czytelnika roku szkolnego 2017/2018 - dla kl. 1-7: do 31 maja 2018 r.

 


 XIV.  Konkurs na najlepiej czytającą klasę w roku szkolnym 2017/2018 - dla kl. 1-7: do 31 maja 2018 r.

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony