facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

mgr Katarzyna Młyńczak

GODZINY PRACY: rok szkolny 2017/18
Poniedziałek 11.30 – 16.00  
Wtorek --------------
Środa 11.30 - 16.30
Czwartek 11.30 - 17.00 
Piątek --------------


Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci mających problemy z prawidłową wymową. Zajęcia poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną.
Działania terapeutyczne mają na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej. Ćwiczenia obejmują, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, takie elementy jak: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego i usprawniania go, ćwiczenie i doskonalenie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek, ćwiczenia szeregów głosek w izolacji a następnie w mowie spontanicznej.
W czasie zajęć logopedycznych praca dzieci urozmaicana jest poprzez różne zabawy i gry, które czynią terapię bardziej atrakcyjną i ciekawą. Materiał opracowywany na zajęciach znajduje się w zeszycie do zajęć logopedycznych.

Logopedia w domu
Zachęcam wszystkich Rodziców do otworzenia zeszytu do zajęć logopedycznych i powtórzenia materiału omawianego podczas zajęć oraz wspólnego powtarzania wyrazów, ćwiczeń i wierszyków tam zawartych.
Sukces w terapii zależy od zaangażowania w pracę nie tylko logopedy, ale także rodziców. Namawiam Państwa do codziennych, domowych ćwiczeń logopedycznych, trwający choćby kilka minut!Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony