facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

mgr Katarzyna Młyńczak

GODZINY PRACY: rok szkolny 2018/19
Poniedziałek 12:30 - 16:30
Wtorek 12:30 - 17:00
Środa 12:30 - 17:00
Czwartek 11.30 – 17.00 
Piątek 09.30 – 13.00 


Terapia logopedyczna
Terapia logopedyczna skierowana jest do dzieci mających problemy z prawidłową wymową. Zajęcia poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną.
Działania terapeutyczne mają na celu kształtowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej. Ćwiczenia obejmują, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, takie elementy jak: ćwiczenia sprawności aparatu artykulacyjnego i usprawniania go, ćwiczenie i doskonalenie prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek, ćwiczenia szeregów głosek w izolacji a następnie w mowie spontanicznej.
W czasie zajęć logopedycznych praca dzieci urozmaicana jest poprzez różne zabawy i gry, które czynią terapię bardziej atrakcyjną i ciekawą. Materiał opracowywany na zajęciach znajduje się w zeszycie do zajęć logopedycznych.

Logopedia w domu
Zachęcam wszystkich Rodziców do otworzenia zeszytu do zajęć logopedycznych i powtórzenia materiału omawianego podczas zajęć oraz wspólnego powtarzania wyrazów, ćwiczeń i wierszyków tam zawartych.
Sukces w terapii zależy od zaangażowania w pracę nie tylko logopedy, ale także rodziców. Namawiam Państwa do codziennych, domowych ćwiczeń logopedycznych, trwający choćby kilka minut!Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony