facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

mgr Anna Dobosz-Pyzel

GODZINY PRACY: rok szkolny 2018/19
Poniedziałek 10.00 – 14.00
Wtorek 09.00 – 13.00
Środa 10.00 – 14.00
Czwartek 12.00 - 18.00
Piątek 10.00 – 14.00


mgr Beata Kubalska 

GODZINY PRACY: rok szkolny 2018/19
Poniedziałek -------
Wtorek -------
Środa 11.30 - 15.00
Czwartek 07.15 – 10.45
Piątek -------

 

Drogi Rodzicu!

Dysleksja to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.
Objawy, które można zauważyć już u dzieci w wieku przedszkolnym:
mylenie prawej i lewej ręki;
oburęczność;
opóźniony rozwój mowy;
wada wymowy;
wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;
problemy z wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików itp.
trudności z różnicowaniem głosek podobnych np..p-b, g-k, oraz podziałem na sylaby i syntezą głosek;
problemy z samoobsługą, rysowaniem i pisaniem (pismo trudne do odczytania, mało czytelne);
niska sprawność ruchowa, dziecko np. długo uczyło się jeździć na rowerze
trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych, dziecko nie lubi układać puzzli, klocków, układanek;
trudności w czytaniu pomimo normy intelektualnej
trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu, opuszczanie liter, błędy ortograficzne mimo znajomości zasad ortografii

Postępowanie diagnostyczne uczniów z trudnościami w pisaniu i czytaniu przeprowadzane jest na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
Badanie odbywa się na wniosek rodzica.
Wskazane jest, aby pierwsza diagnoza dysleksji rozwojowej odbyła się w klasach I-III.
W I etapie kształcenia, nie stwierdzamy występowania dysleksji, a jedynie ryzyko dysleksji.
Poradnia wydaje opinię na wniosek rodziców lub opiekuna prawnego.
Przed przystąpieniem do diagnozy wskazana jest opinia wychowawcy kl. I-III lub polonisty w klasach IV-VI dotycząca opanowania technik szkolnych.
Badanie wymaga kilkakrotnego kontaktu z Poradnią i czasami badań dodatkowych w innych placówkach specjalistycznych (badanie optometryczne, badanie słuchu).
Opinię odbiera rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie Poradni.
Uczeń, który otrzymał z poradni opinię ze wskazaniami do ćwiczeń, powinien systematycznie je wykonywać.

Oferta dla rodziców
w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej przy ul. Dzielnej 1a oraz na www.ppp12.waw.pl

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony