facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło


Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019 organizuje nabór do:
* oddziału przedszkolnego,
* klasy I ogólnodostępnej,
* klasy I sportowej o profilu pływanie,
* klasy IV sportowej o profilu piłka nożna,
* klasy IV sportowej o profilu pływanie,
* klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 1. Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego
 2. Zasady przyjęć do oddziału przedszkolnego
 3. Link do strony Biura Edukacji z informacjami dla rodziców
 4. Link do systemu rekrutacji dla oddziału przedszkolnego - dostępny od 2 marca godz. 13.00

KLASA 1

 1. Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych
 2. Zasady przyjęć do klas pierwszych 
 3. Terminy prób sprawnościowych, spotkania z rodzicami oraz termin rekrutacji do klasy 1 pływackiej
 4. Link do strony Biura Edukacji, do zakładki rekrutacja do klas 1, 4 i 7
 5. Link do systemu rekrutacji dla klas 1 - dostępny od 2 marca 13.00

Uwaga! Rodzice dzieci z obecnego oddziału przedszkolnego.

Do 1 marca do godz. 16.00 rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie 1 tej szkoły.

KLASA 4  - KLASY SPORTOWE

 1. Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych
 2. Terminy prób sprawnościowych, spotkań z rodzicami oraz terminy rekrutacji 
  W klasach 4 nie ma elektronicznego systemu rekrutacji. Szczegóły zostaną podane na zebraniach z rodzica

                      

  

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony