Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego - Klasa 6a

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 matematyka 28 Renata Panasiuk
08:55 - 09:40 język polski 23 Małgorzata Słonawska
09:50 - 10:35 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Anna Kwiatkowska
10:45 - 11:30 wychowanie fizyczne dziewczęta Joanna Penkala-Smolec
wychowanie fizyczne chłopcy Anna Gąstał - Kaczmarek
11:50 - 12:35 język angielski grupa 1 22 Mariola Pachnia
język angielski grupa 2 25 Eliza Czerniga
12:55 - 13:40 muzyka 3 Agnieszka Kowalik
16:25 - 17:10 etyka 29 Izabela Walicka

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język polski 23 Małgorzata Słonawska
08:55 - 09:40 język polski 23 Małgorzata Słonawska
09:50 - 10:35 matematyka 28 Renata Panasiuk
10:45 - 11:30 język angielski grupa 1 22 Mariola Pachnia
język angielski grupa 2 25 Eliza Czerniga
11:50 - 12:35 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Anna Kwiatkowska
12:55 - 13:40 historia i społeczeństwo 29 Izabela Walicka
13:55 - 14:40 Wychowanie do życia w rodzinie 23 Beata Orczyk

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:55 - 09:40 matematyka 28 Renata Panasiuk
09:50 - 10:35 język hiszpański 22 Rudnik Maciej
10:45 - 11:30 język polski 23 Małgorzata Słonawska
11:50 - 12:35 religia 23 Krzysztof Jabłoński
12:55 - 13:40 wychowanie fizyczne dziewczęta Joanna Penkala-Smolec
wychowanie fizyczne chłopcy Anna Gąstał - Kaczmarek
13:55 - 14:40 zajęcia komputerowe grupa 1 27 Jolanta Llas
język angielski grupa 2 22 Eliza Czerniga
16:25 - 17:10 etyka 29 Izabela Walicka

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język polski 23
08:55 - 09:40 matematyka 28 Renata Panasiuk
09:50 - 10:35 wychowanie fizyczne dziewczęta Joanna Penkala-Smolec
wychowanie fizyczne chłopcy Anna Gąstał - Kaczmarek
10:45 - 11:30 historia i społeczeństwo 29 Izabela Walicka
11:50 - 12:35 plastyka 3 Maria Olizar - Zakrzewska
12:55 - 13:40 język angielski grupa 1 22 Mariola Pachnia
zajęcia komputerowe grupa 2 27 Jolanta Llas
13:55 - 14:40 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Anna Kwiatkowska

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język polski 23 Małgorzata Słonawska
08:55 - 09:40 język hiszpański 25 Rudnik Maciej
09:50 - 10:35 matematyka 28 Renata Panasiuk
10:45 - 11:30 wychowanie fizyczne dziewczęta Joanna Penkala-Smolec
wychowanie fizyczne chłopcy Anna Gąstał - Kaczmarek
11:50 - 12:35 godzina wychowawcza 23 Małgorzata Słonawska
12:55 - 13:40 zajęcia techniczne 21 Jolanta Krasuska
13:55 - 14:40 religia 28 Krzysztof Jabłoński