Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego - Klasa 5b

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 język angielski grupa 1 25 Renata Zaczek
wychowanie fizyczne grupa 2 Anna Gąstał - Kaczmarek
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne grupa 1 Anna Gąstał - Kaczmarek
język angielski grupa 2 22 Eliza Czerniga
09:50 - 10:35 matematyka 28 Renata Panasiuk
10:45 - 11:30 język polski 21 Karolina Majtczak
11:50 - 12:35 język polski 21 Karolina Majtczak
12:55 - 13:40 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Agnieszka Strzyżewska
13:55 - 14:40 muzyka 3 Agnieszka Kowalik
14:45 - 15:30 basen / piłka nożna
15:35 - 16:20 basen / piłka nożna

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 basen / piłka nożna
08:45 - 09:40 basen / piłka nożna
09:50 - 10:35 język polski 21 Karolina Majtczak
10:45 - 11:30 wychowanie fizyczne grupa 1 Anna Gąstał - Kaczmarek
zajęcia komputerowe grupa 2 27 Jolanta Llas
11:50 - 12:35 matematyka 28 Renata Panasiuk
12:55 - 13:40 godzina wychowawcza 24 pracownia przyrodnicza Anna Gąstał - Kaczmarek
13:55 - 14:40 plastyka 3 Maria Olizar - Zakrzewska
14:45 - 15:30 język hiszpański 25 Rudnik Maciej
15:35 - 16:20 Wychowanie do życia w rodzinie 23 Beata Orczyk

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 basen / piłka nożna
08:55 - 09:40 basen / piłka nożna
09:50 - 10:35 język angielski grupa 1 29 Renata Zaczek
wychowanie fizyczne grupa 2 Anna Gąstał - Kaczmarek
10:45 - 11:30 matematyka 28 Renata Panasiuk
11:50 - 12:35 historia i społeczeństwo 29 Izabela Walicka
12:55 - 13:40 język polski 21 Karolina Majtczak
13:55 - 14:40 religia 23 Krzysztof Jabłoński
14:45 - 15:30 wychowanie fizyczne grupa 1 Anna Gąstał - Kaczmarek

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 basen / piłka nożna
08:55 - 09:40 basen / piłka nożna
09:50 - 10:35 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Agnieszka Strzyżewska
10:45 - 11:30 matematyka 29 Renata Panasiuk
11:50 - 12:35 język polski 21 Karolina Majtczak
12:55 - 13:40 język angielski grupa 1 24 pracownia przyrodnicza Renata Zaczek
wychowanie fizyczne grupa 2 Anna Gąstał - Kaczmarek
13:55 - 14:40 wychowanie fizyczne Anna Gąstał - Kaczmarek
język angielski 22 Eliza Czerniga
14:45 - 15:30 zajęcia techniczne 21 Jolanta Krasuska

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 basen / piłka nożna
08:55 - 09:40 basen / piłka nożna
09:50 - 10:35 język angielski grupa 2 22 Eliza Czerniga
zajęcia komputerowe grupa 1 27 Jolanta Llas
10:45 - 11:30 matematyka 28 Renata Panasiuk
11:50 - 12:35 język hiszpański 25 Rudnik Maciej
12:55 - 13:40 religia 29 Krzysztof Jabłoński
13:55 - 14:40 przyroda 24 pracownia przyrodnicza Agnieszka Strzyżewska
14:45 - 15:30 wychowanie fizyczne grupa 2 Anna Gąstał - Kaczmarek