SZKOŁA PODSTAWOWA nr 158 im. Jana Kilińskiego
http://sp158.waw.pl

10 października 2017 18:16 | Aktualności

Akcja DUŻY POMAGA MAŁEMU

W październiku, jak co roku Mały Samorząd i Samorząd Uczniowski zorganizowały akcję koleżeńsko - porządkową " Duży pomaga małemu". W porozumieniu i przy pomocy Rodziców uczniów klas pierwszych starsi koledzy zaprowadzali pierwszaki do szatni i pod sale lekcyjne. Maluchy okazały się wspaniałe i bardzo samodzielne. Dziękujemy też Rodzicom za wyrozumiałość i pożegnania z dziećmi na parterze, pamiętajmy o naszym codziennym bezpieczeństwie!
H.Z.

Zdjęcia: