facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla ucznia rozpoczynającego rok szkolny.

  • Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.
  • Wniosek musi złożyć rodzic lub opiekun dziecka.
  • Wnioski online można składać od 1 lipca 2018 roku przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.
  • Wnioski papierowe można składać od 1 sierpnia 2018 roku w tych samych instytucjach co 500+ (urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna instytucja właściwa dla miejsca zamieszkania rodzica/opiekuna).
  • W szkole zbieranie wniosków o wypłatę świadczenia będzie przebiegać przez 10 dni wrzenia, tj. w dni robocze od 3. do 14. września 2018 r. od godz. 8.00 do 16.00
  • Więcej informacji: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony