facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

8 marca odbył się apel dla klas 0-3 promujący zdrowie i dotyczył edukacji antynikotynowej. Pani Pielęgniarka przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia tytoniu. Dzieci zostały zapoznane z definicją zdrowia WHO. Program "Nie pal przy mnie, proszę" ma na celu kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia oraz wykształcenie postawy obrony przed biernym paleniem.

     

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony