facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

W dniu 18 listopada klasa 5c uczestniczyła w warsztatach pt. „Ciecz nienewtonowska i inne wodne eksperymenty” na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W pierwszej części zajęć uczniowie obserwowali eksperymenty, obrazujące właściwości wody. Wyjaśnione zostały pojęcia takie jak: gęstość, ciśnienie, stany skupienia wody. Omawiane były zjawiska krążenia wody w przyrodzie, wyrównywania poziomu przez wodę w zamkniętym akwenie. W drugiej części zajęć każdy uczeń przygotowywał ciecz nienewtonowską, mieszając mąkę i wodę w odpowiedniej proporcji. W czasie ubijania ciecz stawała się twarda, ale pozostawiona na chwilę w spokoju rozlewała się między palcami. Warsztaty dla dzieci i młodzieży na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego to połączenie nauki ze świetną zabawą.

5c na Wydziale Fizyki  5c na Wydziale Fizyki  5c na Wydziale Fizyki  5c na Wydziale Fizyki

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony