Biblioteka szkolna

zaprasza głodnych wiedzy
 • Godziny pracy biblioteki

  Poniedziałek 7:30 - 14:30
  Wtorek 7:30 - 14:30
  Środa 7:30 - 14:30 dzień wewnętrzny
  Czwartek 7:30 - 14:30
  Piątek 7:30 - 14:30

Biblioteka szkolna
Agnieszka Krysik - bibliotekarka

Godziny pracy biblioteki szkolnej w czasie nauki dzieci w szkole:

Poniedziałek 7:30 - 14:30
Wtorek 7:30 - 14:30
Środa 7:30 - 14:30 dzień wewnętrzny
Czwartek 7:30 - 14:30
Piątek 7:30 - 14:30

Regulamin biblioteki 

Na podstawie:

 • art. 98 ust. 1 pkt 23, art. 104 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020, poz. 910);
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r.  poz. 716).

Ogólne zasady wypożyczalni:

 • Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki (w tym tylko 1 lekturę) na 2 tygodnie.
 • W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie terminu zwrotu.
 • Książkę należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, należy odkupić ten sam tytuł lub inny uzgodniony z bibliotekarzem.
 • Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone materiały należy zwrócić do biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) w trakcie roku szkolnego zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie, potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.
 • W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz jedzenia i picia.

Zasady udostępniania podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych uczniom klas 1-8:

 • Podręczniki są własnością Szkoły.
 • Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki mające postać papierową.
 • Według zaleceń MEN podręczniki mają być użytkowane przez co najmniej 3 lata szkolne.
 • Uczniowie zobowiązani są do szanowania podręczników (obłożenia podręcznika i niedokonywania w nim wpisów).
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika, rodzic ucznia zobowiązany jest odkupić nowy egzemplarz i przekazać go Szkole.
 • Przez zniszczenie podręcznika rozumie się poplamienie, trwałe zabrudzenie, zalanie napojami, popisanie, rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które uniemożliwiają korzystanie z materiału.
 • Płyty dołączone do podręczników podlegają zwrotowi. Nie należy ich odrywać od zestawu.
 • Podręczniki należy zwrócić w wyznaczonym terminie, najpóźniej na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.
 • Jeżeli uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego powinien rozliczyć się z biblioteką szkolną.
 • Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
Public Services

00-232 Warszawa ul. Ciasna 13 
tel. 22 8311327 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego © All Rights Reserved.

Powrót do góry