facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

W czwartek 6 lutego klasa 3 a warsztaty teatralne w MDK "Muranów" rozpoczęła od muzycznej rozgrzewki, następnie uczniowie przystąpili do zabaw dramowych. Wcielali się w rolę dziennikarzy prowadzących wywiady z wynalazcą, projektantem mody oraz malarką. Uczniowie tworzyli spektakle, a także byli muzykami w Filharmonii. Niektóre zadania wymagały podpowiedzi Pani Joasi, mimo wszystko świetnie się bawiliśmy. Jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania!!!

3a na zajęciach teatralnych  3a na zajęciach teatralnych  3a na zajęciach teatralnych  3a na zajęciach teatralnych

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony