facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest u dzieci rozwój naturalnej pasji odkrywania świata poprzez ciekawe eksperymenty i doświadczenia, które ukazują zjawiska z najbliższego otoczenia. Podczas zajęć uczniowie odkrywają, badają i wyciągają wnioski. Dzieciom towarzyszą wielkie emocje.
Tym razem w świetlicy eksperyment? oraz eksperyment kolorowa tęcza? na talerzu.

Eksperymenty w świetlicy  Eksperymenty w świetlicy  Eksperymenty w świetlicy  Eksperymenty w świetlicy

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony