facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

dni otwarte

I. Terminy egzaminów i czas ich trwania

 

 

Termin główny

Czas trwania

Czas trwania            dla uczniów z dostosowaniem

język polski

25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

120 minut

do 180 minut

matematyka

26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

100 minut

do 150 minut

język obcy nowożytny

27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

90 minut

do 135 minut

 

 

Terminy dodatkowe

Czas trwania

Czas trwania            dla uczniów z dostosowaniem

język polski

16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00

120 minut

 

do 180 minut

matematyka

17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

100 minut

 

do 150 minut

 język obcy nowożytny

18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

90 minut

do 135 minut

 

 • 2 lipca 2021 r. - termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty (przeprowadzonego w maju i w czerwcu)
 • 9 lipca 2021 r. - termin wydania zdającym zaświadczeń

 

Terminy dodatkowe wyznaczone są dla uczniów, którzy:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym,
 • przerwali lub którym przerwano i unieważniono  egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.

 
 

II. Informacje ogólne

 • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
 • Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
 • Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
 • Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Do 25 lutego 2021 r. rodzice mogą złożyć dyrektorowi pisemną deklarację o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.
 • Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.
 • Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych i laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim z jednego z przedmiotów objętych  egzaminem są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu.
 • W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

 

III. Polecane strony internetowe

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie znajdują się szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i organizacji egzaminów ósmoklasisty, informatory i arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane są informacje na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony