facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło


Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej w ramach elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Od 15 czerwca br. został uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl.

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

- Jak wypełnić i złożyć wniosek,  

- Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,

- Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,

- Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

  • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek".

 

Na stronie internetowej Biura Edukacji w zakładce „Rekrutacja do szkół, przedszkoli i placówek...” >> „Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych” będą ukazywać się komunikaty, w których będą szczegółowe informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

 Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony