facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło


Dni otwarte: 17.00 - 19.00

MIESIĄC DATA RODZAJ SPOTKANIA

WRZESIEŃ

18.09 (środa)

19.09 (czwartek)

Zebrania z rodzicami klas 0-III

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII

Spotkanie z rodzicami klas VIII - egzamin ósmoklasisty

PAŹDZIERNIK

09.10 (środa)

10.10 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII

LISTOPAD

13.11 (środa)

14.11 (czwartek)

Zebrania z rodzicami klas 0 – III

Zebrania z rodzicami klas IV – VII 

Zebrania z rodzicami klas VIII
(przekazanie pisemnej informacji o dostosowaniach na egzaminie)

 GRUDZIEŃ

11.12 (środa)

12.12 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII
(informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

 STYCZEŃ

15.01 (środa)

16.01 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII
(informacja o przewidywanych ocenach)

LUTY

05.02 (środa)

06.02 (czwartek)

Zebrania z rodzicami klasy 0 – III – podsumowanie I półrocza

Zebrania z rodzicami klas IV – VIII – podsumowanie I półrocza          

 MARZEC

11.03 (środa)

12.03 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII

 KWIECIEŃ

15.04 (środa)

16.04 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII

 MAJ

13.05 (środa)

14.05 (czwartek)

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas 0 – III

Dzień otwarty - spotkania indywidualne z rodzicami klas IV- VIII
(informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi)

 CZERWIEC

08.06 (środa)

09.06 (czwartek)

Zebrania z rodzicami klas 0-III

Zebrania z rodzicami klas IV-VIII
(informacja o przewidywanych ocenach)

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony