facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

W Szkole Podstawowej nr 158 uczniowie, których rodzice opłacili składkę, objęci są grupowym ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
90-520 Łódź, ul. Gdańska 132
tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430

SUMA UBEZPIECZENIA 14 000 zł

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony