Paczka od Świętego Mikołaja organizowanej przez Fundację Na Obcej Ziemi, która już 15 raz zbiera słodycze i przygotowuje paczki dla dzieci mieszkających na Litwie. Zachęcamy do przynoszenia do szkoły słodyczy (najlepiej typowo polskich). Słodycze można zostawić u Pani Anny Kwiatkowskiej - sala 24. Wszystkie zebrane dary zostaną przewiezione na Wileńszczyznę i przekazane podopiecznym Fundacji z polskich placówek edukacyjnych działających na terenie Rejonu Wileńskiego na Litwie. Akcja trwa do 9 grudnia. W imieniu dzieciaków dziękujemy! 

Paczka od Świętego Mikołaja