W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie z klas 0-8 wypożyczyli 4 748 książek. Średnia wypożyczeń w klasach 1-8 wynosi 8,6.

Średnia wypożyczeń:

-dla klas 0-3 wynosi 11,38;

-dla klas 4-8 wynosi 7,11;Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 1- 3 uzyskały:

-klasa 2c – wypożyczyła 285 książek, średnia na czytelnika 15,00;
-klasa 2a – wypożyczyła 272 książki, średnia na czytelnika 14,31;
-klasa 2b– wypożyczyła 253 książek, średnia na czytelnika 12,65;


Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 4-8 uzyskały:

-klasa 7e – wypożyczyła 142 książek, średnia na czytelnika 10,14;
-klasa 4b – wypożyczyła 204 książki, średnia na czytelnika 9,71;
-klasa 4a – wypożyczyła 199 książek, średnia na czytelnika 9,47;

 

 

 

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2021/2022 uczniowie z klas 1-8 wypożyczyli 2 346 książek.
Średnia wypożyczeń w klasach 1-8 wynosi 4,72.


Średnia wypożyczeń:

-dla klas 1-3 wynosi 5,9;
-dla klas 4-8 wynosi 4,09;Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 1- 3 uzyskały:

-klasa 2c – wypożyczyła 147 książek, średnia na czytelnika 9,18;
-klasa 2a – wypożyczyła 144 książki, średnia na czytelnika 8,47;
-klasa 1a– wypożyczyła 169 książek, średnia na czytelnika 7,04;


Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 4-8 uzyskały:

-klasa 4b – wypożyczyła 118 książek, średnia na czytelnika 5,61;
-klasa 8c – wypożyczyła 91 książek, średnia na czytelnika 5,05;
-klasa 4a – wypożyczyła 109 książek, średnia na czytelnika 4,95;W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie z klas 1-8 wypożyczyli 3374 książek. Średnia wypożyczeń w klasach 1-8 wynosi 6,60.


Średnia wypożyczeń:

-dla klas 1-3 wynosi 7,47;

-dla klas 4-8 wynosi 6,18;Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 1- 3 uzyskały:

-klasa 3a – wypożyczyła 215 książek, średnia na czytelnika 11,94;
-klasa 3b – wypożyczyła 187 książek, średnia na czytelnika 10,38;
-klasa 2a– wypożyczyła 261 książek, średnia na czytelnika 9,66;


Najwyższą średnią wypożyczonych książek w klasach 4-8 uzyskały:

-klasa 7a – wypożyczyła 126 książek, średnia na czytelnika 8,4;
-klasa 7c– wypożyczyła 139 książek, średnia na czytelnika 7,72;
-klasa 4b – wypożyczyła 194 książki, średnia na czytelnika 7,46;