W naszej szkole dzieci mogą łączyć kształcenie ogólne z rozwojem sprawności fizycznej. System szkolenia jest ściśle zintegrowany z nauczaniem, a treningi są wpisane w plan lekcji. Młodzież uczy się w 20 oddziałach, spośród których 9 to klasy ogólnodostępne, a 11 to klasy sportowe. Szkolenie sportowe z zakresu pływania realizowane jest w klasach 1 – 3 i 4 – 8, piłka nożna w klasach 4 – 8, oferujemy również szkolenie siatkarskie w klasie 4, 5, 7 i 8. Szkoła prowadzi szkolenie sportowe we współpracy z Miejskim Klubem Sportowym MKS Polonia Warszawa oraz Uczniowskim Klubem Sportowym MKS Polonia Warszawa.

Dbamy, aby nasi uczniowie mieli zapewnioną wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne oraz zajęcia wspierające indywidualny rozwój ucznia. Jesteśmy Szkołą Przyjazną dla Uczniów z Dysleksją. Bierzemy aktywny udział w życiu kulturalnym stolicy poprzez wyjścia do teatrów, lekcje muzealne, udział w grach miejskich, realizujemy projekty, np. Varsavianistycznej Szkoły.
Naszym uczniom zapewniamy klimat życzliwości, profesjonalizmu, aby młodzież czuła się w naszej szkole bezpiecznie. Uczniowie mają duży wpływ na atmosferę, jaka panuje w naszej szkole. Samorząd Uczniowski jest organizatorem wielu akcji, dyskotek czy pomocy potrzebującym dzieciom i zwierzętom.

W klasach IV-VII wspieramy wszechstronny rozwój naszych uczniów, staramy się zapobiegać zachowaniom problemowym, ryzykownym oraz wspomagamy wychowawczą funkcję rodziny w procesie wspierania uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania wzmacniamy i uzupełniamy poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, zapewniając pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia z logopedą,.

Promujemy zdrowy styl życia; kształtujemy nawyki aktywności fizycznej. Zdobyliśmy certyfikat WF z klasą. Zapewniamy całodzienną opiekę pielęgniarską.
Jesteśmy też szkołą przyjazną obcokrajowcom W naszych klasach uczą się dzieci, np. z Kanady, Syrii, Czeczenii, Ukrainy.

Stale modernizujemy naszą placówkę. Nasi uczniowie maja do dyspozycji wyremontowane boisko, sale gimnastyczne, uczniowie z klas o profilu sportowym trenują na obiektach MKS Polonia Warszawa. To sprawia, że nasza szkoła zapewnia doskonałe warunki do rozwijania swoich umiejętności sportowych. W tym roku szkolnym możemy pochwalić się nową świetlicą oraz nowoczesnymi pracowniami fizyczną i chemiczną. Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się szkolna stołówka, w której posiłki są przygotowywane na miejscu. Zapewnia wszystkim uczniom pyszne posiłki od śniadania, aż do podwieczorku włącznie.

Naszym celem jest przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.