Zespół edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

 • Renata Chmielarz – nauczycielka klasy 3b
 • Izabela Falba – nauczycielka klasy 3a
 • Małgorzata Goszczyńska – nauczycielka klasy 2b
 • Renata Kosiacka – nauczycielka klasy 1c
 • Jolanta LLas – nauczycielka oddziału przedszkolnego
 • Ewa Pasternak – nauczycielka klasy 1b
 • Agnieszka Szczygielska - nauczycielka klasy 2a
 • Teresa Szwedek – nauczycielka oddziału przedszkolnego
 • Grażyna Tomczyk – Wiślicka – nauczycielka klasy 3c
 • Hanna Zajkowska (koordynator zespołu) – nauczycielka klasy 1a


Zespół humanistyczny, przedmiotów artystycznych, religii i etyki

 • Joanna Matryba - j. polski
 • Katarzyna Reszczyńska-Urban - j. polski
 • Małgorzata Słonawska - j. polski
 • Natalia Szatkowska – j. polski
 • Igor Bartosik – wiedza o społeczeństwie/ etyka
 • Renata Trębicka - historia
 • Izabela Walicka (koordynator zespołu) – historia/ etyka

  • Agnieszka Jaśkiewicz - plastyka
  • Agnieszka Kowalik - muzyka
  • Jolanta Krasuska - technika

   •    S. Anastazja - religia
   •    Agata Niedźwiecka - religia

 • Agnieszka Krysik – biblioteka


Zespół języków obcych

 • Ewelina Borowska -  j. angielski
 • Daniel Morreno Garcia -   hiszpański
 • Herrera Javier Parrado - j. hiszpański
 • Agata Sałacińska (koordynator zespołu) - j. angielski
 • Renata Zaczek - j. angielski


Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

 • Wojciech Augustyniak - matematyka
 • Justyna Czyż-Kulpińska - matematyka
 • Joanna Jakubik - matematyka
 • Renata Panasiuk (koordynator zespołu) - matematyka
 • Mateusz Padysz - informatyka

Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia)

 • Maja Dziarkowska - biologia, geografia
 • Barbara Kończyk - fizyka
 • Anna Kwiatkowska (koordynator zespołu) - biologia, geografia, przyroda
 • Agnieszka Jaskólska - biologia, chemia

 

Zespół ds. sportu

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • Anna Gąstał - Kaczmarek
 • Joanna Penkala - Smolec (koordynator zespołu)
 • Łukasz Sawoniuk

Trenerzy pływania:

 • Agata Chmarra
 • Andrzej Gozdalik
 • Wojciech Kobylarczyk
 • Piotr Piotrowski
 • Przemysław Piotrowski
 • Łukasz Rybiński
 • Magdalena Wiesiołek

Trenerzy piłki nożnej:

 • Patryk Larkowski
 • Michał Maliszewski
 • Damian Miśkurka
 • Maciej Wesołowski

Trenerzy piłki siatkowej:

 • Marcelina Nowak
 • Patryk Piątkowski


 • Magdalena Sobolewska – doradztwo zawodowe
 • Dorota Redzińska vel Rydzyńska - edukacja dla bezpieczeństwa