GODZINY OTWARCIA:
7.30-17.30

TELEFON: 
22 831 13 27 w. 65

 

 

WITAMY W SZKOLNEJ ŚWIETLICY!   

Uczniowie SP 158 mogą liczyć na opiekę świetlicy w różnych porach dnia. Pragniemy, aby świetlica była dla naszych podopiecznych zarówno miejscem odpoczynku, jak i rozwijania zainteresowań. Nasze działania zmierzają do tego, by dzieci spędzały tu czas aktywnie i kreatywnie, w atmosferze życzliwości i zrozumienia oraz zachęty do działania. 

Oferta zajęć dodatkowych tworzona jest na podstawie naszych umiejętności i zainteresowań, którymi chcemy „zarazić” dzieci . Jednocześnie chcielibyśmy czerpać z bogactwa jakie przynoszą ze sobą uczniowie i namawiać ich do wzajemnych inspiracji.

Z uwagi na występujące zagrożenie epidemiologiczne zajęcia świetlicowe odbywać się będą w tym roku szkolnym przede wszystkim w salach lekcyjnych i na świeżym powietrzu.

Dzięki dobrowolnym składkom Rodziców systematycznie zaopatrujemy świetlicę w: gry, zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały plastyczne, materiały do zajęć tematycznych, w tym także kulinarnych, upominków i nagród dla dzieci.  Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się przyczyniają do zwiększania atrakcyjności tego miejsca. 

ZAPRASZAMY !!! 
NAUCZYCIELE ŚWIETLICY

Regulamin świetlicy w dobie epidemii COVID - 19