Wychowawcy świetlicy 2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela Grupa świetlicowa

p. Agnieszka Cybulska

kierownik świetlicy

p. Joanna Szymanek

klasa 1a

p. Krzysztof Janicki

klasa 1b

p. Jakub Kaźmierczak

klasa 1c

p. Wiktoria Skuzińska

klasa 2a

p. Jolanta Krasuska

klasa 2b

p. Monika Kołodziejczyk - Syska

klasa 2c

p. Monika Tyszkiewicz

klasa 3a i 3c

p. Joanna Mazuruk

klasa 3b
Wychowawcy świetlicy

Dokonywane przez Państwa dobrowolne wpłaty są przeznaczane na materiały papiernicze i plastyczne do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt sportowy, zabawki, gry planszowe, organizację imprez świetlicowych oraz na nagrody i upominki dla uczniów. Dzięki Państwa wpłatom mamy możliwość organizowania wielu świetlicowych wydarzeń, z których korzystają wszyscy uczniowie.
Dziękujemy!!!

Wysokość wpłat deklarujecie Państwo przy zapisie dziecka do świetlicy.

Wpłat można dokonywać:
• Bezpośrednio u kierownika lub wychowawców świetlicy
• Przelewem na subkonto Rady Rodziców przy SP 158 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki jest wpłacana kwota)

ŚWIETLICA SZKOLNA SP 158
Bank PKO BP SA
44 1020 1013 0000 0902 0323 7690