Koordynatorką Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Joanna Mazuruk a członkami zespołu są:
p. O. Dąbkowska, p. A. Niedźwiecka, p. Natalia Żaczyńska oraz p. Renata Chmielarz.

Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować na potrzeby środowiska oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i sportowe. W sytuacji przejścia na zdalne nauczanie działalność Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW) może zostać ograniczona.

Szczegółowe zasady działalności SKW znajdują się w Regulaminie SKW, umieszczonym w plikach poniżej.Planujemy przeprowadzić następujące inicjatywy :

Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022