Koordynatorką Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Jolanta Llas, a członkami zespołu są: p. Joanna Mazuruk, p. Natalia Żaczyńska oraz p. Renata Chmielarz.

Szkolne Koło Wolontariatu skierowane jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować na potrzeby środowiska oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne i sportowe.

Szczegółowe zasady działalności SKW znajdują się w Regulaminie SKW, umieszczonym w plikach poniżej.

W sytuacji przejścia na zdalne nauczanie działalność Szkolnego Koła Wolontariatu (SKW) może zostać ograniczona.

Planujemy przeprowadzić następujące inicjatywy :

Akcje Szkolnego Koła Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022