Dokonywane przez Państwa dobrowolne wpłaty są przeznaczane na materiały papiernicze i plastyczne do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt sportowy, zabawki, gry planszowe, organizację imprez świetlicowych oraz na nagrody i upominki dla uczniów. Dzięki Państwa wpłatom mamy możliwość organizowania wielu świetlicowych wydarzeń, z których korzystają wszyscy uczniowie.
Dziękujemy!!!

Wysokość wpłat deklarujecie Państwo przy zapisie dziecka do świetlicy.

Wpłat można dokonywać:
• Bezpośrednio u kierownika lub wychowawców świetlicy
• Przelewem na subkonto Rady Rodziców przy SP 158 (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz okres za jaki jest wpłacana kwota)

ŚWIETLICA SZKOLNA SP 158
Bank PKO BP SA
44 1020 1013 0000 0902 0323 7690