facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

dni otwarte

      W roku szkolnym 2019/2020 nasz szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy Wars i Sawa. Otrzymanie certyfikatu poprzedziło stworzenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych i zaakceptowanie go przez Biuro Edukacji. Szkoły biorące udział w programie realizują działania wpierające uczniów uzdolnionych w sferach zawartych w definicji ucznia zdolnego przyjętej przez naszą szkołę. Zakres ten to : nauka, sport, twórczość artystyczna lub działalność społeczna. Uczeń zdolny powinien też mieć wewnętrzną motywację do rozwijania talentu i być silnie zaangażowany w realizację zadań służących temu celowi.

Kolejne etapu realizacji programu:

  • Stworzenie Szkolnego Programu Wspierania Uzdolnionych.
  • Powołanie Szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych:

Lider – Hanna Zajkowska

Zespół: Renata Zaczek, Małgorzata Słonawska, Renata Panasiuk, Agnieszka Jaśkiewicz, Anna Klimo – Sztolcman, Katarzyna Ejsmentewicz, Agnieszka Krysik, Magdalena Wiesiołek, Teresa Grąziewicz – Jóźwik.

  • Diagnoza zdolności uczniów – nominacje rodziców, nauczycieli i uczniów.
  • Organizacja zajęć wspierających uzdolnienia.
  • Opieka tutora dla ucznia zdolnego.
  • Promocja osiągnięć uczniów.
  • Motywacja uczniów do dalszego rozwoju: pokazy, konkursy, nagrody, pochwały.
  • Współpraca szkoły z instytucjami edukacyjnymi wspierającymi rozwój uczniów uzdolnionych.
  • Ewaluacja programu.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony