facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

 

 DOKUMENTY SZKOŁY
1  STATUT   
2  PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  
3  REGULAMIN ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH  
4  REGULAMIN ŚWIETLICY
5  REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA
6  REGULAMIN BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZEŃ I SPRZĘTU SPORTOWEGO
7  REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI
8  REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI
9  REGULAMIN SALI GIMNASTYCZNEJ  
10  REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
11  PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
12  REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony