facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

 

Szkolne Koło Wolontariatu istnieje od 1 września 2017 roku. Jego koordynatorami są: p. Renata Chmielarz (klasy I-III) oraz p. Joanna Matryba (klasy IV-VII). Główną ideą działalności koła jest bezinteresownie niesienie pomocy potrzebującym, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią. Spotkania Szkolnego Koła Wolontariatu odbywają się w czwartki: 11.30-11.50 (sala 28). Chętni uczniowie, którzy chcą się zaangażować we współpracę wolontariacką, mogą zgłaszać się do koordynatorów przez cały rok. Warunkiem jest podpisanie przez obydwojga rodziców/opiekunów oświadczenia, dostępnego w zakładce Wolontariat.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony