facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

dni otwarte

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła otrzymała certyfikat Varsavianistycznej Szkoły przyznany przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Uzyskaliśmy go za
- upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie – jej przeszłości i teraźniejszości;
- promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy;
- podnoszenie efektywność i atrakcyjność pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta;
- integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy;
- branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie;
- współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Certyfikat został nam przyznany bezterminowo, ponieważ nasza szkoła po raz trzeci realizowała działania „varsavianistyczne”. Teraz sami staliśmy się ośrodkiem Edukacji Varsavianistycznej i będziemy organizować zadania umożliwiające innym placówkom zdobywanie certyfikatu.

Działania realizowane przez nas podczas zdobywania certyfikatu:
- przeprowadzenie zajęć na temat Warszawy – jej przeszłości i teraźniejszości,
- przygotowywanie „gazetek” o tematyce warszawskiej,
- przeprowadzanie wycieczek, rajdów, gier terenowych po Warszawie,
- uczestniczenie uczniów w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie, -zorganizowanie i przeprowadzanie konkursów o tematyce warszawskiej, - zorganizowanie spotkań z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą, - zdobycie przez uczniów odznaki Młody Przyjaciel Warszawy (w dowolnym stopniu) nadawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, - zorganizowanie i zrealizowanie akcji Pracuję na rzecz środowiska lokalnego,
- wzięcie udziału w działaniach organizowanych przez TPW, np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich.

W zdobyciu certyfikatu brała udział cała społeczność szkolna od najmłodszych uczniów, klasy 0 do najstarszych, klas 8 oraz nauczyciele. Działaniami kierowały p. Małgorzata Słonawska i p. Lucyna Zająkała.

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony