facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

W roku szkolnym 2016/2017 zdobywamy zieloną odznakę Młodego Przyjaciela Warszawy.
Na zajęcia zapraszamy we wtorki od 13.45 do biblioteki. O wycieczkach będziemy informować na bieżąco.
Małgorzata Słonawska i Lucyna Zająkała


Zadania wykonane do zdobycia odznaki:
Most Zygmunta Augusta - zajęcia MPW.
Rezerwaty przyrody - zajęcia MPW
Udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.
Pomniki przrody w Ogrodzie Botanicznym UW. Wycieczka -18 października 2016 r.
Rezerwaty przyrody w Warszawie - zajęcia MPW.
Historia Warszawy do XVII w. - zajęcia MPW.
Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej - 27 października 2016 r.
Środowisko geograficzne Warszawy - zajęcia MPW.
Przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości - 10 listopada 2016 r.
Ważniejsze grody średniowieczne w historii Warszawy - zajęcia MPW.
Zasadnicze elementy budowy miasta średniowiecznego na przykładzie Starego i Nowego Miasta - zajęcia MPW.
Sposób sprawowania władzy i zajęcia mieszkańców w średniowiecznej Warszawie - zajęcia MPW.
Zabytkowe budowle średniowiecznej Warszawy - zajęcia MPW.
Zniszczenia Warszawy w czasie wojej szwedzkich - zajęcia MPW.
Biblioteki publiczne dla dzieci i młodzieży w Śródmieściu.
Gdzie możemy spędzać wolny czas w Śródmieściu? - zajęcia MPW.
Zajęcia pozalekcyjne w szkole - zajęcia MPW.
Najważniejsze zabytki Śródmieścia -z ajęcia MPW.
Miejsca pamięci w naszej dzielnicy - zajęcia MPW.
Elekcje królów, siedziba, Jan III Sobieski - zajęcia MPW.
Rozbudowa Zamku Królewskiego - zajęcia MPW.
Główne obiekty barokowe w Warszawie - zajęcia MPW.
Rola warszawskich kościołów i klasztorów w średniowieczu - wycieczka po Starówce.
Najważniejsze wydarzenia z historii szkoły - zajęcia MPW.
Sejmy Rzeczypospolitej w Warszawie - zajęcia MPW.
Patron szkoły - Jan Kiliński - gra miejska.
Dzielnice Warszawy - zajęcia MPW.
Przeniesienie stolicy do Warszawy - zajęcia MPW.
Warszawskie mosty - zajęcia MPW.
Warszawa - miasto legend, historii i ludzi - wycieczka do Muzeum Narodowego - 14 marca 2017 r.
Wystawa prac wykonanych przez uczniów kl. 4A: "Budowle i pomniki Warszawy" - 15-17 marca 2017 r.


Zadania do wykonania przez placówkę ubiegającą się o przyznanie certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła”.

1. Przeprowadzenie w swojej placówce cyklu co najmniej 10 zajęć (w ramach lekcji lub zajęć pozalekcyjnych) na temat Warszawy — jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historie, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenna odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, realizowanych przez różnych nauczycieli;


1.1. kl. 5B W stolicy kraju – 14.11.2016 r. p. Agnieszka Strzyżewska – n-l przyrody.
1. 2. kl. 5A W stolicy kraju – 12.12.2016 r. p. Anna Kwiatkowska – n-l przyrody.
1. 3. kl. 6A Główne obiekty barokowe stolicy – 26.01.2017 r. p. Maria Olizar-Zakrzewska – n- l plastyki.
1. 4. kl. 6B Barok i klasycyzm – podobieństwa i różnice na podstawie budowli warszawskich – 31.01.2017 r. p. Maria Olizar-Zakrzewska n-l plastyki.
1. 5. kl. 4A Pomniki i budowle warszawskie – prace przestrzenne – 10.02.2017 r. p. Jolanta Krasuska – n-l zajęć technicznych.
1. 6. kl. 5A Posługujemy się planem miasta – 27.03.2017 r. p. Anna Kwiatkowska n-l przyrody.
1. 7. kl. 5B Jak można spędzać wolny czas w Warszawie-oferta sportowa – 28.03.2017 r. p. Anna Gąstał-Kaczmarek – n-l wychowania fizycznego.
1. 8. kl. 5B XVII wiek – Potop szwedzki – Szwedzi w Warszawie – 19.04.2017 r. p. Izabela Walicka n-l historii.
1. 9. kl. 5A Jak spędzam wolny czas w dzielnicy? - 25.04.2017 r. p. Eliza Czerniga n-l języka angielskiego.
1. 10. kl. 4A Warszawa oczami uczniów – prace plastyczne – 26.04.2017 r. p. Karolina Majtczak n-l języka polskiego.
1. 11. kl. 6A Rola warszawskich kościołów i klasztorów – 5.05.2017 r. p. Lucyna Zająkała – n-l bibliotekarz.
1. 12. kl. 5A Najważniejsze zabytki Śródmieścia – 8.05.2017 r. p. Eliza Czerniga – n-l języka angielskiego.
1. 13. kl. 6C Powstanie Warszawskie – 15.05.2017 r. p. Izabela Walicka – n-l historii.
1. 14. kl. 6C Najważniejsze obiekty barokowe w Warszawie i ich lokalizacja – p. Jolanta Llas - n-l zajęć komputerowych.

2. Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej i umieszczenie jej na tablicy szkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej. Placówki, które wydają gazetkę szkolną mogą publikować w niej artykuły o tematyce varsavianistycznej. Spełnieniem tego warunku jest także inna publikacja o tematyce varsavianistycznej, dokumentująca prace uczniów i nauczycieli;


2. 1. Legendy warszawskie: - legenda powiązana z współczesnym miejscem – prace uczniów przygotowane na zajęciach pozalekcyjnych oraz niektóre prace wykonane podczas gry miejskiej.
2. 2. Prace nauczycieli i uczniów wykonane na happening Z Warszawą na Ty.

3. Przeprowadzenie minimum pięciu wycieczek po Warszawie (mogą to być np. klasyczne wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, wyjścia do muzeów itd. Wycieczki mogą być zorganizowane przez placówkę uczestniczącą w zdobywaniu certyfikatu lub inną placówkę, organizację lub stowarzyszenie. Przy ocenianiu placówek szkolnych mile widziane są wycieczki organizowane w czasie wolnym od nauki;


3. 1. 29 września 2016 r. kl. 3C Wycieczka do Ogrodu Krasińskich w poszukiwaniu jesieni zorganizowana przez wychowawcę klasy.
3. 2. 28 września 2016 r. kl. 6A Festiwal Nauki - Wrzesień 1939: lekcja w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki – wycieczka zorganizowana przez wychowawcę klasy w ramach godziny wychowawczej.
3. 3. 30 września 2016 r. kl. 6A Festiwal Nauki Przystanek Pawilon: Rola tramwajów i autobusów w życiu mieszkańców Warszawy – wycieczka zorganizowana przez wychowawcę klasy w ramach godziny wychowawczej.
3. 4. 12 października 2016 r. kl. 3B Muzeum Powstania Warszawskiego – lekcja muzealna Nasze symbole – zorganizowana przez wychowawcę klasy w ramach edukacji wczesnoszkolnej.
3. 5. 18 października 2016 r. kl. 5A i 6A lekcja Pomniki przyrody w Ogrodzie Botanicznym zorganizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych przez nauczyciela bibliotekarza.
3. 6. 13 grudnia 2016 r. klasa 4C wybrała się do Fabryki Czekolady E. Wedel.
3. 7. 16 grudnia 2016 r. kl. 5A i 6A – lekcja Dzieci Walczącej Warszawy w Muzeum Powstania Warszawskiego wycieczka zorganizowana przez p. Małgorzatę Słonawską po zajęciach lekcyjnych.
3. 8. 16 stycznia 2017 r. lekcja muzealna w Fotoplastikonie Mapa nieistniejącej Warszawy – kl. 5A i 6A zorganizowana dla koła „Młody Przyjaciel Warszawy” przez p. Lucynę Zająkałę.
3. 9. 16 marca 2017 r. kl. 4B lekcja muzealna w Muzeum Narodowym Warszawa – miasto legend, historii i ludzi. Organizator - p. Izabela Walicka.
3. 10. 30 marca 2017 r. lekcja w Centrum Interpretacji Zabytków Co to jest zabytek? Uczniowie kl. 4B poznali losy Starego Miasta i historię jego odbudowy. Wycieczkę zorganizowała wychowawczyni.
3. 11. 11 maja 2017 r. kl. 6A zwiedzanie Muzeum Wojska Polskiego.
3. 12. 15 maja 2017 r. kl. 6A lekcja Stolica w ruinach w Muzeum Powstania Warszawskiego zorganizowana przez p. Małgorzatę Słonawską.
3. 13. 15 maja 2017 r. kl. 3A brała udział w grze miejskiej po Parku Łazienkowskim organizowanej przez WCIES.
3. 14. 18 maja 2017 r. kl. 2C Literacki spacer po Starówce zorganizowany w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci w Starej Prochowni.


4. Uczestnictwo uczniów w co najmniej dwóch uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie;


4. 1. Spotkanie przy Grobie Nieznanego Żołnierza z okazji 91 rocznicy odsłonięcia pomnika oraz inauguracji konkursu o Grobie Nieznanego Żołnierza. Udział pocztu sztandarowego i złożenie kwiatów - 18 listopada 2016 r.
4. 2. Uroczystość przy pomniku Bohaterów Getta w 74- rocznicę wybuchu powstania – 21 kwietnia 2017 r. Na stopniach monumentu przy zapalonych menorach uczniowie złożyli żonkile i zapalili znicze.

5. Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu o tematyce warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego, konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inna placówkę;

5. 1. Konkurs „Zabytki Warszawy” organizowany przez TPW (8 osób. Dwie uczennice zajęły trzecie miejsce).
5. 2. Konkurs multimedialny „Rezydencje królewskie w Warszawie” organizowany przez TPW.
5. 3. Konkurs "Spacer nad Wisłę" organizowany przez Muzeum Warszawy z okazji Roku Wisły. (8 osób; Patrycja Beder z kl.4b zajęła I miejsce w kategorii kl. 4).
5. 4. Echa insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie konkurs wiedzy organizowany przez WCIES.
5. 5. My Warsaw yesterday and today konkurs plastyczny zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego w SP 158.

6. Zorganizowanie w swojej placówce co najmniej dwóch spotkań z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą;


6. 1. Spotkanie z brązową medalistką z Igrzysk Olimpijskich w Rio w pięcioboju nowoczesnym – Oktawią Nowacką – reprezentantką klubu STPP CWKS Legia Warszawa – 1 grudnia 2016 r.
6. 2. Spotkanie z ratownikiem medycznym pracującym na warszawskim Okęciu – p. Tomaszem Pietrzykowskim – 14.12.2016 r.
6. 3. Spotkanie z warszawską pisarką dla uczniów klas I-III – p. Hanną Niewiadomską – 30 marca 2017 r.
6. 4. Spotkanie z olimpijczykiem – p. Piotrem Małachowskim – polskim dyskobolem byłym zawodnikiem warszawskich klubów: Skra Warszawa, AZS-AWF Warszawa; trzykrotnym uczestnikiem igrzysk olimpijskich, zdobywcą dwóch srebrnych medali - w Pekinie w 2008 i w Rio de Janeiro w 2016; złotym medalistą mistrzostw świata w Pekinie w 2015; wielokrotnym rekordzistą Polski.

7. Zdobycie na terenie Warszawy przez co najmniej 15 uczniów odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy;
16 uczniów zdobyło odznakę MPW.

8. Zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”;

8. 1. Upamiętnienie rocznicy wybuchu II wojny światowej poprzez odwiedzenie miejsc pamięci i zapalenie zniczy.
8. 2. Udział w akcji „Wyślij kartkę do Powstańca” organizowaną przez stowarzyszenie BohaterOn.
8. 3. Warsztaty adwentowe dla dzieci, rodziców i sympatyków szkoły – 28.11.2016 r.
8. 4. Kolędowanie z rodzicami i sympatykami naszej placówki w SP 158 - 19.12.2016r.
8. 5. Zorganizowanie paczki świątecznej dla Domu Dziecka w Warszawie przy ul.Międzyparkowej 5 - 12.01.2017r.
8. 6. Udział we wspólnym kolędowaniu w Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12A – 5.01.2017r.
8. 7. Udział w akcji „Góra Grosza”.
8. 8. Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Józefowie.
8. 9. Warsztaty wielkanocne dla dzieci, rodziców i sympatyków szkoły – 4.04.2017 r.
8. 10. Wielkanocne spotkanie dla pensjonariuszy Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 12A – 14.04. 2017r.
8. 11. Zbiórka książek dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowiczaw Warszawie przy ul. Niekłańskiej 4/2.
8. 12. Akcja ogólnopolska Cała Polska Czyta Dzieciom. Uczniowie starszych klas regularnie odwiedzają pobliskie Przedszkole nr 206 i czytają maluchom.
8. 13. Akcje ekologiczne: Zbieramy zużyte baterie, Zbiórka makulatury, Zbiórka plastikowych nakrętek.

9. Udział przedstawicieli społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców, uczniów) w co najmniej 5 działaniach organizowanych przez TPW (Zarząd Główny lub Oddział), np. spacerach z przewodnikami, spotkaniach historycznych, szkoleniach, salonach przewodnickich, grach miejskich itd.

9. 1. 21 września 2016 r. godz. 18.00-19.00, wewnętrzny dziedziniec PAST-y ul. Zielna 39 koncert „To My walcząca Warszawa”. Wystąpił Garwoliński Teatr Muzyczny „Od Czapy”. Piosenki powstańcze przeplatane były wspomnieniami uczestników Powstania Warszawskiego. Organizatorem była Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego. (M. Słonawska, J. Krasuska, L. Zająkała)
9. 2. 23 września 2016 r. godz. 17.30 Muzeum Niepodległości, wykład: „Warszawskie ślady Tekli Bądarzewskiej” + koncert. Organizator Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. (M. Słonawska, A. Kowalik)
9. 3. 25 września 2016 r. (niedziela) godz. 11.00-12.30 Cmentarz Stare Powązki „Śladami sławnych muzyków”. (M. Słonawska, L. Zająkała).
9. 4. 18 października 2016 r. godz. 17.00–19.00 Spacerkiem po Warszawie z licencjonowanym przewodnikiem: „Śladami okresu okupacji oraz Powstania Warszawskiego” + film w budynku PAST-y ul. Zielna 39. Organizator Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. (M. Słonawska, L. Zająkała).
9. 5. 14 listopada 2016 r. godz. 10.30–14.00 „Rajd Niepodległości” zorganizowany przez TPW. Udział wzięło 20 uczniów zdobywających zieloną odznakę Młodego Przyjaciela Warszawy i dwóch opiekunów.
9. 6. 3 grudnia 2016 r. (sobota) godz. 11.00- 12.30 „Spacer adwentowy” organizowany przez TWP oddział KORT– kościół św. Antoniego, kościół środowisk twórczych, kościół ewangelicko-augsburski św. Trójcy. (L. Zająkała).
9. 7. 18 marca 2017 r. (sobota) godz. 11.00- 12.30 „Spotkanie przy grobie Stanisława Lorentza z okazji 26. rocznicy śmierci założyciela i wieloletniego prezesa TPW oraz dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. (M. Słonawska).

10. Dodatkowe działania o charakterze varsavianistycznym, które szkoła podjęła;

10. 1. Lekcja muzealna w Muzeum Niepodległości o Henryku Sienkiewiczu 19.10.2016 r.
10. 2. Opieka nad miejscem pamięci zamordowanych Polaków. 28.10.2016 r. przedstawiciele SU uporządkowali i przyozdobili miejsce pamięci, którym opiekuje się nasza szkoła.
10. 3. Gra miejska dla kl. 5 „Poznajemy Warszawę poprzez legendy” – 27 marca 2017 r.
10. 4. Uprzątnięcie przez przedstawicieli uczniów zdobywających odznakę MPW terenu przy tablicy pamięci, którym opiekuje się szkoła. Zasadzenie wiosennych kwiatów – 29 marca 2017 r.
10. 5. Zorganizowanie w szkole Dnia Muzyki pod hasłem Muzyczna Warszawa – 12 kwietnia 2017 r.
10. 6. Dzień Warszawy pod hasłem Z Warszawą na Ty – 26 kwietnia 2017 r.
10. 7. Gra miejska Literacka Starówka dla uczniów kl. 6. – 12.05.2017r.
10. 8. W poszukiwaniu mniej znanych miejsc pamięci znajdujących się w pobliżu szkoły.

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig  sko  warsavianisci  wf  certyfikat przejrzystości publicznej  szkoła przyjazna uczniom

Początek strony