1 czerwca (godz. 14.00) — przekazanie informacji o pozytywnych i negatywnych wynikach próby sprawności fizycznej
16-17 CZERWCA (do godz. 16.00) - rejestracja w systemie rekrutacji oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy ł sportowej
25 czerwca (godz. 13.00)— opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
25 czerwca- 1 lipca (do godz.16.00) — złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane
2 lipca (godz. 13.00)— opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych

18 czerwca (piątek) godz. 16.00 - PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Sala gimnastyczna w szkoły 
Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.