Szkolne Koło Wolontariatu istnieje od 1 września 2017 roku. Jego koordynatorem jest p. Joanna Matryba, która współpracuje z Małym Samorządem (opiekun - p. Renata Chmielarz) oraz tzw. Dużym Samorządem (opiekun - p. Javier Herrera Parrado).

W roku szkolnym 2020/2021 prace koordynatora wspiera zespół, do którego należą p. Joanna Mazuruk (świetlica) oraz p. Patrycja Skorek (klasy I-III).

Główną ideą działalności koła jest bezinteresownie niesienie pomocy potrzebującym, zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.

Chętni uczniowie, którzy chcą się zaangażować we współpracę wolontariacką, mogą zgłaszać się do koordynatora przez cały rok. Warunkiem jest podpisanie przez obydwojga rodziców/opiekunów zgody.