facebook_page_plugin
facebook_page_plugin
facebook_page_plugin

godło

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIAN W REKRUTACJI do przedszkoli i I klas szkół podstawowych

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów rekrutacji, przy czym bardzo zachęcamy do korzystania ze sposobu pierwszego, zostawiając ten drugi tylko dla rodziców nie korzystających z internetu i poczty e-mail:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

Więcej informacji na stronie: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22121_zmiana-zasad-rekrutacji-do-przedszkoli-i-i-klas

 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2020/2021 organizuje nabór do:

* oddziału przedszkolnego,
* klasy I ogólnodostępnej,
* klasy I sportowej o profilu pływanie
* klasy IV sportowej o profilu piłka nożna,
* klasy IV sportowej o profilu pływanie

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Harmonogram rekrutacji do klasy I - 2020/2021

Kryteria rekrutacji do klasy I 

Zasady przyjęć do klasy I

Terminy prób sprawności fizycznej do klasy I sportowej

Regulamin rekrutacji do klasy I ogólnej

Regulamin rekrutacji do klasy I sportowej

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej postępowanie rekrutacyjne do klas I, w tym do oddziału sportowego


Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego - 2020/2021

Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego 

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Regulamin pracy Komisji Rekrutacyjnej prowadzącej postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI DO KLASY CZWARTEJ

ZMIANA Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych 2020/2021

Zasady przyjęć do klasy IV sportowej

Wniosek do klasy IV sportowej

NOWE Terminy prób sprawności fizycznej do klas IV

Zgoda rodziców na naukę w klasie sportowej

 

Patronaty i projekty edukacyjne

  twinnig    certyfikat przejrzystości publicznej  

Początek strony